GÓI CƯỚC 3G/4G ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT

Gói cước giá rẻ, dung lượng khủng, được yêu thích nhất hiện nay!

Gói Cước V120

60GB / Tháng +20 Phút/1 lần gọi nội mạng+ 100 Phút Ngoại Mạng
120.000 đ
30 Ngày

Gói Cước F90

10 Phút/1 lần gọi Nội Mạng + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng
90.000đ
30 ngày

Gói Cước MIMAX90

5GB tốc độ cao
90.000 đ
30 ngày

Gói cước Mimax70

3 GBtốc độ cao
70.000 đ
30 ngày

CÁC GÓI CƯỚC COMBO DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL

Gói Cước V120

60GB / Tháng +20 Phút/1 lần gọi nội mạng+ 100 Phút Ngoại Mạng
120.000 đ
30 Ngày

Gói Cước F90

10 Phút/1 lần gọi Nội Mạng + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng
90.000đ
30 ngày

Gói Cước F120U

10 Phút/1 lần gọi Nội Mạng + 40 P NM / Tháng
1200.000 đ
30 ngày

Gói Cước ST200

2GB/ngày tốc độ cao
200.000 đ
30 ngày

Gói Cước F70

10 Phút/1 lần gọi Nội Mạng + 20P NM + 3G/Tháng
70.000đ
30 ngày

Gói Cước ST90

1GB tốc độ cao/Ngay Miễn Phí Data TikTok
90.000 đ
30GB / Ngày

Gói Cước ST70K

1GB tốc độ cao/ Ngay Miễn Phí Data TikTok
70.000 đ
30 ngày

Gói Cước ST150

3GB/ngày +Miễn phí ưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox +Miễn phí xem Viettel TV
150.000 đ/30 ngày

CÁC GÓI CƯỚC 3G/4G DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL

Gói cước Mimax300

30GB tốc độ cao
300.000 đ
30 ngày

Gói Cước Mimax200

15GB tốc độ cao
200.000 đ
30 Ngày

Gói Cước MIMAX125

8GBtốc độ cao
125.000 đ
30 ngày

Gói Cước MIMAX90

5GB tốc độ cao
90.000 đ
30 ngày

Gói cước Mimax70

3 GBtốc độ cao
70.000 đ
30 ngày

Gói Cước XL90U

9 GB tốc độ cao
90.000 đ
30 ngày

Gói Cước ECOD50

3GBtốc độ cao/ Không vượt gói
50.000 đ
30 ngày

Gói Cước ST120

1 GB tốc độ cao/ Ngày
90.000 đ
30 ngày

CÁC GÓI CƯỚC MUA THÊM DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL

Gói Cước TOMD30

1GBtốc độ cao
30.000đ
Không giới hạn ngày sử dụng

Gói Cước ST15K

3GB tốc độ cao
150000
3 ngày

Gói Cước ST30K

7GB tốc độ cao
30.000
7 Ngày

Gói Cước ST70K

500MB/Ngày + Miễn Phí data TikTok
70.000 đ